Feldenkrais metoda vježbi
18. February 2021.
Intervju s korisnikom projekta “Neurotrening i biomehanika pokreta” Zoranom Jagecom
19. March 2021.
Show all

Uspješno završena provedba projekta “Pružanje psihosocijalne i fizioterapeutske podrške te kinezioloških usluga korektivnog vježbanja hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji uslijed epidemije bolesti COVID-19“

U sklopu Javnog poziva za financiranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hratskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, raspisanog od strane Ministarstva hrvatskih branitelja 2020. godine, Udruga RAST je prijavila projekt pod nazivom „Pružanje psihosocijalne i fizioterapeutske podrške te kinezioloških usluga korektivnog vježbanja hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji uslijed epidemije bolesti COVID-19“ koji je i odobren.

Osnovni cilj projekta je bio poboljšati psihičko i fizičko zdravlje te kvalitetu života hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji uslijed epidemije bolesti COVID -19. Kako bi se cilj ostvario,  Udruga Rast uspostavila je telefonsku liniju za pružanje usluga psihosocijalne podrške i savjetovanja, a u svrhu pružanja fizioterapeutske podrške te kinezioloških usluga korektivnog vježbanja, uspostavljena je mobilna terenska radna grupa koju čine fizioterapeut te magistar kineziterapije i doktorand kineziologije, a koja je djelovala na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Psiholog angažiran za pružanje psihosocijalne podrške putem telefonske linije zaprimao je pozive korisnika koji su se javljali s problemima vezanim uz izvanrednu situaciju uzrokovanu epidemijom virusa COVID-19. Korisnici su se ponekad javljali jednokratno, a s nekima su dogovoreni i dodatni termini. Pojedinci koji su izražavali teže simptome  pozvani su na psihodijagnostičku obradu koja je uključivala provođenje intervjua i testiranje pomoću psiholoških testova. Osim psihodijagnostičke obrade, uobičajeni radni zadaci psihologa uključivali su psihoedukaciju korisnika ovisno o problemu s kojim su se javili, savjetodavnu i/ili psihološku podršku, podučavanje korisnika vježbama relaksacije, načinima upravljanja stresom, načinima regulacije emocija, strukturiranom načinu rješavanja problema, sagledavanjem problema iz druge perspektive i sl.

Kineziterapeut angažiran je u funkciji pružanja kineziterapeutske procjene i tretmana kao i korištenja mjernih uređaja iz područja kineziologije. U sklopu projekta, kineziterapeut je od instrumentarija koristio opremu za vježbanje (prostirke, gume, girje, utege, valjke za masažu i sl.), tlakomjer, beskontaktni infracrveni toplomjer, Compex elektrostimulator, pulsnioksimetar, vagu, kao i svu zaštitnu opremu i higijenska sredstva u svrhu smanjenja mogućnosti zaraze virusom COVID-19. Radio je na dijagnostičkim postupcima o zdravstvenom stanju korisnika, izradi plana i programa kineziterapije, posjećivanju korisnika i provedbi tretmana. Osim rada na terenu, korisnici su dolazili i do prostorija Udruge RAST gdje su se provodili treninzi i radionice o zdravom načinu života, pravilnom vježbanju, pravilnoj prehrani, vježbama za samoopuštanje i drugim  načinima samopomoći.

Izvršeno je i pružanje fizioterapeutske procjene i tretmana kao i korištenje uređaja iz područja fizikalne medicine i rehabilitacije. Fizioterapeut je radio na utvrđivanju fizioterapeutske procjene, izradi fizioterapeutskih programa, provedbi korektivnih vježbi, provedbi tretmana uz pomoć rehabilitacijskih uređajate provedba mišićne stimulacije i relaksacije nakon korektivnih vježbi uz pomoć Compex uređaja. Prilikom provedbe aktivnosti, kontinuirano je korištena zaštitna oprema i higijenska sredstva u svrhu smanjenja mogućnosti zaraze virusom COVID-19.

Kada nije bilo u mogućnosti provođenje kineziterapeutskih postupaka i fizioterapeutskih usluga u korisnikovom domu ili prostorijama Udruge, tada su se aktivnosti provodile online preko Zoom, Skype, Microsoft Teams, Cisco Webex i drugih programa ovisno o dostupnosti korisniku. Također, plan i program vježbanja te internet poveznice za prikaz vježbi sa Youtube – a korisnicima su slane putem emaila ili mobilnih aplikacija (Viber, WhatsApp).

Provedba projekta je trajala od srpnja 2020. godine, pa do kraja prosinca 2020. godine, a uslugama koje su se pružale putem projekta obuhaćena su 43 korisnika od čega je 27 korisnika koristilo usluge psihosocijalne pomoći, dok je 16 korisnika bilo uključeno u kineziološke usluge i fizioterapeutsku podršku.

Ovakvi projekti uvelike pomažu hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u podizanju kvalitete njihova življenja putem psihosocijalnog osnaživanja, te je njihovo zadovoljstvo ovakvim uslugama glavni i primaran pokazatelj uspješnosti projekta kao i veće potrebe za ovakvim tipom projekata. U budućnosti se nadamo nastavku provođenja ovakvih i sličnih projekata kao i raspisivanju više natječaja i javnih poziva od strane nacionalnih institucija i EU fondova na koje će aplicirati braniteljske udruge sa programima psihosocijalnog osnaživanja i pružanja izvaninstitucionalnih usluga namijenjenima braniteljskoj populaciji.