Sandra Šućurović, mag. psych., diplomirala je psihologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, te se kvalificirala za menadžera odnosa s javnošću na Medijskom učilištu Studia Intermedia.  Završava doktorski studij na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, gdje ujedno i radi kao vanjski suradnik. Bila je vanjska suradnica na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te stručna suradnica Sportskog saveza Grada Zagreba. Trenutno je angažirana kao  psihologinja u Nogometnoj školi GNK Dinama, te je stručni  suradnik na Sportskom učilištu.

Od 1991. do 1995. godine sudjelovala je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske kao pripadnica 1. gardijske brigade „Tigrovi“, 8. lako jurišne brigade i 1. HG Zdruga. Nakon Domovinskog rata nastavlja  raditi u Ministarstvu obrane do 2004. godine. Potpredsjednica je  Udruge Rast i osnivačica internetskog portala Braniteljski.hr.

Područje interesa su joj braniteljske teme s naglaskom na istraživački pristup te vojna psihologija i sportska  psihologija. Vodila je  niz  znanstveno-istraživačkih projekata, a kontinuirano sudjeluje u provedbi seminara i edukacija. U su-autorstvu je izdala  knjigu Psihosocijalna prilagodba hrvatskih branitelja; individualna i društvena perspektiva.

Dobitnica je Rektorove nagrade na temu rada ''Zadovoljstvo kvalitetom života hrvatskih branitelja'' i nositeljica je  Spomenice Domovinskog rata, medalje „Ljeto95.“ te medalje  „Oluja“.

Rođena je 01.09.1992. godine u Dubrovniku. Na Fakultetu političkih znanosti Zagreb magistrirala je politologiju 2017. godine, smjer međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost. Trenutno je zaposlena u Udruzi Rast na mjestu voditelja EU projekta. 2015. godine volonterski je radila za portal Studentski.hr, a 2016. započinje s radom u TV produkcijskoj kući u sektoru Castinga. 2017. godine odlazi u Brussels u Europski parlament kao stažist u uredu zastupnika Ivice Tolića.

Iskustvo rada s braniteljima počinje sticati 2018. godine, prvo kao honorarni suradnik, a zatim kao zaposlenik u Udruzi Rast kroz brojne projekte financirane od strane Ministarstva branitelja, Grada Zagreba i Agencije za elektroničke medije. Aktivno je sudjelovala u pripremi i provođenju aktivnosti projekata usmjerenih na poboljšanje kvalitete života hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, te na promicanje pozitivnih vrijednosti Domovinskog rata kao i promicanju pozitivne slike o hrvatskim braniteljima.

Sudjeluje u pisanju tekstova za portal Braniteljski.hr, te je do početka provedbe projekta „Neurotrening i biomehanika pokreta“ bila i urednica istog portala. Sudjelovala je na edukacijama u području pružanja psihosocijalne skrbi braniteljsko-stradalničkoj populaciji u sklopu projekta Ministarstva hrvatskih branitelja „Jačanje kapaciteta stručnjaka koji pružaju psihosocijalnu skrb za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata – Faza 1. Također, sudjelovala je i na različitim konferencijama i panelima u organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Agencije za elektroničke medije.

Rođena je 24.08.1983. godine. Završila je Akademiju dramskih umjetnosti 2013. godine, a tijekom studija stječe višegodišnje glumačko iskustvo na  Dubrovačkim ljetnim igrama i pojedinim zagrebačkim kazalištima prilikom čega unapređuje komunikacijske vještine, snalaženje u timskom radu, funkcioniranje u stresnim uvjetima, kreativno razmišljanje…  Nakon studija zapošljava se u Hrvatskom nogometnom savezu na mjestu tajnice svih reprezentacija uključujući i ženske nogometne reprezentacije i futsala gdje stječe iskustvo u organizaciji utakmica i natjecanja UEFA-e i FIFA-e, u logistici, organizaciji putovanja, volontera i njihovih obaveza, press konferencija, komunikaciji s medijima i sl. Na slijedećem radnom mjestu u AB sportu zadužena je za sponzorstva i marketing, a u poduzeću Mediavision zadužena je za odnose s javnošću. Osim navedenog, ima iskustva kao poduzetnica u vođenju vlastitog poduzeća gdje između ostalog stječe vještine upravljanja birokracijom. Trenutno je zaposlena na radnom mjestu voditeljice projekta „Neurotrening i biomehanika pokreta“ u Udruzi RAST kao zamjena dosadašnje voditeljice koja se nalazi na porodiljnom dopustu.

Rođen u Zagrebu 31.01.1994. godine. Kada je imao dvije godine, odselio je sa svojom obitelji u Frankfurt na Majni/ Njemačka, gdje je položio državnu maturu te završio tri godine opće psihologije na Goethe sveučilištu. Nakon toga je studirao dvije godine sportske psihologije u Halleu, također u Njemačkoj. Bio je suradnik u dva psihološka istraživanja, te je provodio istraživačke aktivnosti i prikupljao i analizirao prikupljene podatke. Oba istraživanja su vezana uz utjecaj sportskih aktivnosti na psihičko stanje korisnika, jednom su glavni sudionici bila djeca osnovne škole, u drugom istraživanju sudionici su bili pacijenti Sveučilišne klinike u Frankfurtu, iz odjela psihijatrije. Bio je član predsjedništva Hrvatskog svjetskog kongresa Njemačka, te je trenutno voditelj Odbora za mlade i sport u istom.

Prikupljao i koordinirao je sudionike iz Njemačke za Hrvatske svjetske igre 2017., te će na sljedećima koje će se održati 2021. godine biti također koordinator za „Team- Germany“. Uz to je i ambasador igara iz Njemačke. Trenutno završava diplomski studij i volontira kao sportski psiholog u nogometnoj školi Dinamo Zagreb. Suradnik je Udruge Rast kao izvoditelj projekta Sportski i mentalni trening za psihosocijalnu pomoć braniteljima te kao pisatelj stručnih članaka za portal Braniteljski.hr. 

Prof. dr. sc. Marijana Braš, dr. med., psihijatar i pročelnik Zavoda za psihološku medicinu Klinike za psihijatriju i psihološku medicine KBC-a Zagreb. Predstojnica Centra za palijativnu medicine, medicinsku etiku i komunikacijske vještine (CEPAMET) Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje je izvanredni profesor. Završila poslijediplomski specijalistički studij Psihoterapija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i doktorski studij biomedicine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojem je i doktorirala.

Magistrirala je na području biomedicine kao i na području psihoterapije te je obranila doktorsku disertaciju koja se bavi sekundarnom traumatizacijom u obiteljima hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a. Posebno polje interesa u kliničkoj praksi su posttraumatski stresni poremećaj, kronična bol, psihoonkologija i palijativna medicina.

Bila je predsjednik Hrvatskog društva za palijativnu medicinu HLZ-a (2009.-2013.). Suvoditelj je i predavač na predmetu Komunikacija u medicinu (dodiplomska nastava na Medicinskom fakultetu, 3.-6. Godina studija), predavač na predmetu Fundamentals of Medical Skills kroz sve godine studija na engleskom jeziku, voditelj vijeća predmeta Palijativna medicina. Član je Američkog društva za bol, Europskog društva za komunikaciju u medicinu i zdravstvu (EACH), Američke akademije za komunikaciju u zdravstvu.

Autor je preko 50 znanstvenih radova, urednik 8 knjiga i autor više od 30 poglavlja u udžbenicima i knjigama. Voditelj je radne skupine za bol Svjetske federacije društava za biologijsku psihijatriju I član član radne skupine „t-EACH“ Europskog društva za komunikaciju u medicini i zdravstvu; aktivni je član Međunarodnog pokreta za medicinu usmjerenu prema osobi te već više godina sudjeluje u njihovim programima koji se odvijaju pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji u Genevi. Predavač je na nekoliko međunarodnih škola o boli u svijetu i dobitnica više domaćih i međunarodnih nagrada.

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2014. godine završava diplomski studij psihologije, a dvije godine kasnije stječe i pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje. Trenutno je zaposlena kao psiholog na projektu Udruge Rast „Neurofeedback i biomehanika pokreta“. Na fakultetu u okviru stručne prakse stječe iskustvo rada u kliničkoj i organizacijskoj psihologiji.

Stručno osposobljavanje obavlja u okviru penološke psihologije na mjestu stručnog suradnika za tretman u Zatvoru u Varaždinu. Kasnije radi u području školske psihologije na mjestu stručnog suradnika psihologa u Ekonomskoj i trgovačkoj školi u Čakovcu, u području socijalne skrbi u Centru za socijalnu skrb Čakovec na mjestu psihologa na odjelu za odrasle osobe te na administrativnim poslovima i projektima vezanim uz braniteljsku populaciju u Udruzi veterana 7. gardijska brigada „PUMA“.

Ima završene edukacije iz 2. stupnja Kognitivno-bihevioralne terapije te psihodijagnostičkih instrumenata Minnesota multifazični inventar ličnosti (MMPI-2), Wechslerov test inteligencije za djecu (WISC-IV-HR) i RCFT i srodni testovi: neuropsihologijska procjena vidne percepcije, konstrukcije i pamćenja kod djece i odraslih. Sudjelovala je na edukacijama u području pružanja psihosocijalne skrbi braniteljsko-stradalničkoj populaciji u sklopu projekta Ministarstva hrvatskih branitelja „Jačanje kapaciteta stručnjaka koji pružaju psihosocijalnu skrb za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata – Faza 1“.

Diplomirala je psihologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu 2015. te je stekla pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje nastavnika. Kontinuirano se obrazuje i usavršava te je završila drugi stupanj edukacije iz kognitivno-bihevioralnih terapija, edukaciju za provedbu preventivnog programa ovisnosti o kockanju „Tko zapravo pobjeđuje“ Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, edukacije za WISC-IV, asocijativne karte, 16PF i CTI u postupku selekcije i upravljanja karijerom- početna i napredna.

Od 2015. godine zaposlena je kao stručna suradnica psihologinja u osnovnoj školi, a istovremeno je stjecala radno iskustvo kao voditeljica mjere nadzora nad ostvarivanjem roditeljske skrbi u Centru za socijalnu skrb, održava predavanja na Programu osposobljavanja pomoćnika u nastavi u sklopu kolegija „Osnove psihološkog razvoja djeteta“, vodi selekcijski postupak pri zapošljavanju učitelja, stručnih suradnika, administrativno-tehničkog i pomoćnog osoblja u obrazovanju te već godinama surađuje na projektima psihosocijalnog osnaživanja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata. Aktivno djeluje u strukovnim formalnim i neformalnim organizacijama, objavljuje stručne članke i organizira javne događaje. Dobitnica je Rektorove nagrade 2013. godine.                             

Rođen je 1977. godine u Zagrebu. Nakon završene srednje Tehničke škole, magistrira kineziologiju te se nalazi pred završetkom doktorskog studija pri Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu biomehanike ljudskog pokreta.
Vlasnik je studija Prirodan pokret za biomehaniku pokreta, rehabilitaciju i kondicijsku pripremu, te sudjeluje u projektu udruge Rast na poboljšanju kvalitete života braniteljske populacije.

Radno iskustvo započinje volontiranjem kao student u Sportsko dijagnostičkom centru Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Tijekom studija organizira, sudjeluje u organizaciji i predaje na različitim stručnim i znanstvenim konferencijama u Hrvatskoj, Japanu, Velikoj Britaniji i SAD-u. Prije završetka studija počinje raditi kao kondicijski trener i znanstvenik u nogometu, 16 godina u GNK Dinamo Zagreb i Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Predavač je na Nogometnoj akademiji HNS-a i autor nekoliko inovativnih testova za procjenu izdržljivosti i motoričkih sposobnosti. Po tom, godinu dana živi i radi u Poljskoj, u nogometnom klubu FC Legia Warszawa.

Uz formalnu edukaciju, završio je četverogodišnji studij Feldenkrais metode učenja pokreta na Feldenkrais Institutu u Beču i edukaciju Diferencijalnog učenja prof. Schöllhorna pri Sveučilištu Johannes Gutenberg u njemačkom Mainzu.
Objavio je prijevod knjige Umjetnost usporavanja autora Edwarda Yua. Posjeduje kompjuterske vještine u korištenju dijagnostičke tehnologije.

Na Zdravstvenom veleučilistu u Zagrebu završio je studij fizioterapije. Trenutno radi u vlastitoj “Physioroom” ambulanti koja se bavi pružanjem fizikalne terapije i rehabilitacije.

Nakon završenog studija u Zagrebu na Zdravstvenom veleučilistu stažira u KB Dubravi (kao fizioterapeut i provodi fizikalnu terapiju) te nastavlja sa svojim volonterstvom u domu za starije i nemoćne osobe, gdje se kasnije i zapošljava kao njihov stalni djelatnik i fizioterapeut. Uz taj posao, radi i honorarno kao fizioterapeut u nogometnom klubu HAŠK u Zagrebu.

Tijekom studija započeo je sticati radno iskustvo u domu za starije i nemoćne osobe (vježbanje sa štićenicima te pomoć osoblju doma), kao asistent u nastavi dječaku s posebnim potrebama (pomoć pri kretanju i obavljanju svakodnevnih aktivnosti) te je radio s djecom oboljelom od cerebralne paralize. Sudjelovao je na interdisciplinarnom studentskom simpoziju u Rijeci – In health “Inaktivitet” – te na konferenciji “Izazovi zdravstvenih profesija u novoj epohi” u Opatiji. Također, završio je edukaciju “dry needling” (suha punkcija).

Rođen je 22. ožujka 1992. godine u Koprivnici gdje je završio osnovnu školu i sportsku gimnaziju. Tijekom cijelog školovanja aktivno se bavio nogometom u NK Slaven Belupu.

Filip Bolčević rođen je 21.03.1995. u Sisku, po struci magistar kineziologije u edukaciji i kineziterapiji te doktorand iz područja biomehanike pokreta na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Trenutno zaposlen kao trener mlađih dobnih kategorija u Kajakaškom savezu Zagreba, vanjski suradnik Kineziološkog fakulteta na kolegijima „Sportovi na vodi“ i „Biomehanika“ kao i suradnik u centru za kondicijsku pripremu i rehabilitaciju „Prirodan pokret“ vrhunskog kondicijskog trenera Krešimira Šoša. U funkciji kineziterapeuta sudjeluje na projektu „Neurotrening i biomehanika pokreta“ udruge RAST čiji je cilj pružanja psihosocijalne pomoći i usluga zdravstvene skrbi hrvatskim braniteljima.

Tijekom studija kontinuirano se usavršavao te proveo šest mjeseci na Erasmus+ studentskoj razmjeni u Brnu, Republika Češka na fakultetu za sportske znanosti kao i dva mjeseca na stručnoj praksi u nogometnom klubu Legia Varšava u Poljskoj. Jedan je od predavača na Učilištu „Magistra“ za osposobljavanje instruktora fitnesa u teretani. Također, surađuje sa hrvatskom reprezentacijom sjedeće odbojke u funkciji pomoćnog trenera te se nada prolasku na Paraolimpijske igre u Tokio 2021. Nekoliko godina radio je kao trener u atletici i rekreativnim školama trčanja pod pokroviteljstvom branda adidas. Aktivno sudjeluje na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama te je objavio 20 znanstveno-stručnih radova do sada.