PROJEKTI

U periodu od 2017. do 2022. godine, Udruga Rast planira raditi na nekoliko projekata koji će doprinijeti užoj i široj zajednici. Projekti Udruge Rast dijele se na kontinuirane i vremenski ograničene projekte. Kako bi se projekti što kvalitetnije izveli, Udruga Rast nastoji u svoj rad uključiti što više mladih osoba, kako bi se upoznali i senzibilizirali primarno s braniteljskom zajednicom, a sekundarno naučili vrijednostima koje im nosi volontiranje i pomaganje unutar zajednice. Udruga Rast nastoji raditi i na jačanju međusektorske suradnje kroz različite aktivnosti i sredstva, a kroz jačanje međusektorske suradnje osigurava se i upoznavanje javnosti s aktivnostima i kvalitetom udruge Rast.

Kontinuirani projekti

Pod kontinuirane projekte spadaju internetski portal Braniteljski.hr te niz treninga sportskog i mentalnog tipa koji se izvode u svrhu psihosocijalnog osnaživanja i podizanja kvalitete života hrvatskih branitelja, stradalnika i članova njihovih obitelji. Internetski portal, kao i treninzi, pomažu u promicanju vrijednosti Domovinskog rata, ali i pružaju psihosocijalnu pomoć braniteljima i članovima njihovih obitelji. 

Vremenski ograničeni projekti

Pod vremenski ograničene projekte spada izrada priručnika za razvoj psihosocijalnih vještina, koji će moći poslužiti kao konkretno sredstvo putem kojega će se na unificirajući način moći izvoditi treninzi, okrugli stolovi i dr. vrste radionica s braniteljima i njihovim obiteljima. Kako bi priručnik bio izrađen u skladu s najvišim znanstvenim standardima, u projekt će se uključiti stručnjaci različitih profesija koji će pokriti svojim znanjem sve relevantne teme za poboljšanje kvalitete življenja. Cilj projekta je obuhvatiti i što više psiholoških i socijalnih faktora koji su relevantni za život branitelja i njihovih obitelji; razvoj samopoštovanja, upravljanje stresom i emocijama, razvoj asertivne komunikacije, rješavanje sukoba, edukacije o posljedicama rata i psihičkim poremećajima te nošenje s dijagnozom bolesti. Uz ove faktore, uključeni će biti i svakodnevni faktori poput informacijskih vještina, ali i educiranje o zapošljavanju i samozapošljavanju,

U 2017. godini, u suradnji s ZUV HGP, Institutom Ivo Pilar te Hrvatskim studijima, Udruga Rast sudjelovala je u provedbi projekta partnerskih organizacija u vidu publikacije knjige o psihosocijalnim čimbenicima koji utječu na podizanje kvalitete života hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.