Simpozij stručnjaka koji pružaju skrb hrvatskim braniteljima
21. May 2018.
Održana Info-radionica za udruge u sklopu ESF otvorenog trajnog Poziva
27. August 2018.
Show all

Sportski i mentalni trening u svrhu psihosocijalnog osnaživanja i poboljšanja kvalitete života hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji 2017.-2018.

Udruga Rast provodi projekt pod nazivom „Sportski i mentalni trening u svrhu psihosocijalnog osnaživanja i poboljšanja kvalitete života hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji“. Projekt je financiran od strane Ministarstva hrvatskih branitelja.

Ciljevi projekta su:

  • utjecati na psihosocijalno osnaživanje njegovih sudionika te na poboljšanje kvalitete življenja kroz sportske aktivnosti, radionice i edukacije vezane uz mentalni trening;
  • Poticati hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata, sudionike projekta, na redovno bavljenje fizičkim aktivnostima;

U projekt su uključeni hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji. Kako bi se branitelji dodatno motivirali na redovito pohađanje treninga i uključivanje u seminare i edukaciju, u projekt su uključena i njihova djeca. Time je postignuto da osim poboljšanja zdravlja, aktivnosti programa utječu na poboljšanje kvalitete socijalnih odnosa između roditelja i djece. Poboljšanjem kvalitete obiteljskih odnosa, utječe se i na poboljšanje kvalitete življenja pojedinca.

Projektne aktivnosti

Sudionici projekta usvojit će znanja o temeljnim konceptima u području sportske psihologije te savladati vještine mentalnog treninga, koje će im osim u profesionalnom i rekreativnom bavljenju sportom te razvijanju trenerskih vještina pomoći i u svakodnevnom funkcioniranju, unaprjeđenju mentalnih strategija, učinkovitom nošenju s pritiskom i neočekivanim događajima te savladavanju prepreka koje onemogućuju postizanje optimalne izvedbe svakodnevnom životu.

Projekt se provodi kroz sljedeće aktivnosti:

  • Organizirane edukacije mentalnog treninga za branitelje, hrvatske ratne vojne invalide i njihovu djecu
  • Treninzi za branitelje u trajanju od listopada do srpnja 2018., pri čemu su treneri članovi uključenih udruga

Suradnja s drugim udrugama

Projekt se provodi u suradnji s Taekwondo klubom Susedgrad Sokol, Udrugom specijalne policije iz Domovinskog rata i Zborom udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi.  Ostvarenim partnerstvom osiguran je prostor i kapacitet stručnjaka iz različitih područja psihosocijalnog osnaživanja i sporta, koji su omogućili izvođenje planiranih seminara, treninga i edukacija. Važno je napomenuti da su osnivači, ali i velik broj članova partnerskih organizacija proizašli iz braniteljske populacije ili su djeca branitelja.

Kroz zajedničke aktivnosti stvara nova mreža poznanstava koja utječe na poboljšanje socijalne prilagodbe svih sudionika. Sve vještine, jednom stečene tijekom projekta, nikad se ne zaboravljaju, već ostaju i nakon završetka programa te utječu na poboljšanje psihičkog i fizičkog stanje pojedinca i njegovu kvalitetu življenja.