19. March 2021.

Intervju s korisnikom projekta “Neurotrening i biomehanika pokreta” Zoranom Jagecom

U sklopu projekta “Neurotrening i biomehanika pokreta” napravili smo kratak intervju s našim korisnikom Zoranom Jagecom o tome koje usluge našeg projekta koristi, je li zadovoljan, […]
10. March 2021.

Uspješno završena provedba projekta “Pružanje psihosocijalne i fizioterapeutske podrške te kinezioloških usluga korektivnog vježbanja hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji uslijed epidemije bolesti COVID-19“

U sklopu Javnog poziva za financiranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hratskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, raspisanog od […]
18. February 2021.

Feldenkrais metoda vježbi

U sklopu projekta “Neurotrening i biomehanika pokreta” koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, a provodi ga Udruga RAST, pružaju se usluge psihosocijalne pomoći i zdravstvene […]
17. February 2021.

Rehabilitacija boli u donjem dijelu leđa – terapeut mag. cin. Filip Bolčević

Filip Bolčević po struci je magistar kineziologije u edukaciji i kineziterapiji te doktorand iz područja biomehanike pokreta na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno zaposlen kao […]