Kako pobijediti strah i anksioznost?
20. July 2020.
Obavijest o otvorenom novom radnom mjestu: Medicinska sestra/tehničar
29. July 2020.
Show all

Javna nabava opreme za projekt “Neurotrening i biomehanika pokreta”

Udruga RAST pokrenula je postupak javne nabave za opremu koja je potrebna za provođenje aktivnosti neurobiofeedback tretmana i terapija, te za dijagnostičke postupke vezane uz biomehaniku pokreta. U nastavku slijedi dokumentacija i obavijest o javnoj nabavi.

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi

Ne

Broj ugovora

UP.02.2.2.10.0037

Naziv projekta

Neurotrening i biomehanika pokreta

OIB tvrtke ili organizacije

13258779980

Naziv tvrtke ili organizacije

Udruga RAST

Osoba za kontakt

Marijana Dangubić

Lokacija

Grad Zagreb , Zagreb

Kontakt telefon

0916480648

Email

udruga.rast2003@gmail.com

Vrsta nabave

Robe

Datum objave

20. 07. 2020.

Rok za dostavu ponuda

07. 08. 2020.

Kratak opis nabave

Predmet nabave je Nabava opreme za neurotrening i biomehaniku pokreta / Procurement subject is: Procurement of equipment for neurotraining and biomechanics of movement. Predmet nabave je podijeljen u 4 grupe. Ponuditelji mogu svoje ponude podnijeti za jednu grupu, za više od jedne grupe ili za sve četiri grupe / The procurement subject is divided into 4 lots and tenderers have the option of submitting bids for one, more than one or all 4 lots of procurement subject:
– Grupa 1 / Lot 1: Kinematički sustav za biomehaničku analizu pokreta / Kinematic system for biomechanical analysis of movement
– Grupa 2 / Lot 2: Neurbiofeedback uređaj / Neurobiofeedback device
– Grupa 3 / Lot 3: Bežićni senzorni ulošci / Wireless sensor insoles
– Grupa 4 / Lot 4: Uređaj za mjerenje aktivnosti mišića / Muscle activity sensors
Dana 29.7.2020. objavljena je prva izmjena dokumentacije za nadmetanje i pripadajućih priloga. Radi se o izmjeni roka isporuke predmeta nabave te uvjeta plaćanja predmeta nabave. Izmjena je vidljiva u:
1. Obavijesti o nabavi
2. Dokumentaciji za nadmetanje
3. Prilogu 4. Tehničke specifikacije (za sve grupe)
4. Prilogu 6. Nacrt ugovora o nabavi
Sukladno navedenoj izmjeni produžen je i rok za dostavu ponuda. Novi rok za dostavu ponuda je 12.8.2020. Sve izmjene dokumentacije za nadmetanje i pripadajućih priloga su označene žutom bojom.
/
On 29th of July 2020., first modification of tender documentation and related annexes is published. Subject of modification is delivery time of the procurement subject and terms of payment for the procurement subject. Modification is visible in the following documentation:
1. Procurement notice
2. Procurement documentation
3. Annex 4. Technical specifications (for all LOTs)
4. Annex 6. Draft Procurement contract
In accordance with the aforementioned modification, the deadline for submission of tenders is extended. The new deadline for submission of tenders is 12th of August 2020. All changes in procurement documentation and related annexes are marked with yellow colour.
Dokumentacija:
IZMIJENJENA DOKUMENTACIJA: